הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 

י צ ח ק  מ י נ א, משרד עו"ד ונוטריון
YITZHAK MINA, Law office & notary
יצחק מינא,  עורך דין ונוטריון Yitzhak Mina, Advocate & Notary
משה צור,                  עורך דין Moshe Tzur,                    Advocate
אברהם משה סגל,    עורך דין Avraham Moshe Segal,  Advocate
רונית וולף,            עורכת דין Ronit Wolff,                    Advocate
אוריאל בובלי,      עורך דין
 
רחוב שמואל הנגיד 4, קומה ד', ת.ד. 2513 ירושלים 91024 Uriel Boubli,                     Advocate
 
4 Shmuel Hanagid st. P.O.B. 2513 Jerusalem 91024

טל': 6258643/4-02 Tel:
פקס: 6242769-02 Fax:
דואר אלקט': y-mina@inter.net.ile-mail:
 

 
 
 
לכבוד                                                                                                      7.12.2008                                                                                                                                                                                                           
הגב' אביבה שביט, עו''ד
משרד המשפטים - רשם העמותות                                           בדואר ובפקס. 6546632 - 02                                                                                                                                            
ת.ד. 34071 - רח' כנפי נשרים 15
ירושלים – 91340
שלום רב,
 

 
הנדון: הארגון הארצי לקידום מעמד השוטר והסוהר(ע"ר 58-00-4547-4) –
סירוב להעביר לעיון את "פנקס החברים"

 
1. חלפה שנה! מאז פניתי אל מנכ"לית העמותה הגב' אביגיל שררה ואל חברי הוועד המנהל, בבקשה להעביר לעיוני, כחבר העמותה, את "פנקס החברים". פנייתי זו לא זכתה מאז, לכל התייחסות (ר' מכתבי אל הנ"ל מיום 16.12.08).
 
2. חלפה חצי שנה! מאז פניתי אליכם בבקשה כי תפעלו בנדון על פי סמכותכם בחוק, אולם שום דבר לא קרה (ר' מכתבי אליך מ- 22.6.08 ; 223.7.08)
 
3. חלפו 4 חודשים! מאז הוריתם להנהלת העמותה לשלוח אליכם את פנקס חברי העמותה, וכן לשלוח העתק ממנו לשני חברי העמותה שביקשו זאת, אולם ללא הועיל - העמותה עומדת בסירובה (ר' מכתבך אל עו"ד כץ מיום 28.8.08)
 
4. חלפו 3 חודשים! מאז הוראתכם הנוספת להנהלת העמותה להעביר את פנקס החברים אליכם, וכן אל החברים שביקשו זאת, שבהקשר לכך גם הוריתם לה שלא לקיים את האסיפה הכללית שנקבעה ליום 23.9.08, שכן "הוא נעשה בניגוד להוראות החוק והפסיקה" (ר' מכתבך מיום 15.9.08 אל עו"ד אופיר כץ, ב"כ העמותה). גם הוראותיכם אלה, לא נענו - פנקס החברים לא הועבר כנדרש, והאסיפה הכללית התקיימה כמתוכנן.
 
 
5. ביום 30 בנובמבר 2008 רשמתם שיא נוסף ביחס הסלחני שאתם מעניקים לאורך כל הדרך להנהלת העמותה פורעת החוק והתקנון, ש"טרם הפנימה את כפיפותה לחוק העמותות ולתקנונה" – ושוב הענקתם לה 30 ימי חסד נוספים (לא פחות!), כל זאת כדי שהיא תואיל להחליט האם לשלוח לכם "את הסכמתה" לתיקון הליקויים (ר' מכתבך מיום 3.11.1208, לעו"ד אופיר כץ)
 
 
6. כיום, ימי החסד חלפו זה מכבר, ועולם כמנהגו נוהג, ולפיכך אין מנוס מן המסקנה, כי הנהלה של עמותה, המתחפרת כל כך בעמדתה שלא למסור לאף גורם שאינו נמנה על עושי דבריה, את פנקס חברי העמותה, גם במחיר של עבירה על החוק, לבטח יש לה מה להסתיר, ואת זאת אנו עומדים לגלות בקרוב.
 
 
7. אל מול כוחה הברוטאלי של הנהלת העמותה, המצפצפת' באופן בוטה על החוק ועל התקנון, ועושקת באופן גס את זכויות המיעוט (המייצג ללא ספק גם הרוב הדומם), אני מצפה, כי תפעלו מיד למצות את סמכויותיכם כדין, ללא היסוס וללא "הנחות" נוספות.
 
8. אודה לכם אם תודיעוני בדחיפות, מה עמדתכם בנדון.
 
 
                                                                                                            בכבוד רב,
 
                                                                                                           משה צור, עורך דין
                                                                                                           חבר העמותה
 
העתק:
עו"ד אלון בכר, ראש רשות התאגידים
עו"ד אביטל שרייבר, סגנית ראש רשות התאגידים (מלכ"רים)
עו"ד דרור ארם, מנהל מחלקת רישום
רו"ח אלי גוף, משרד רשם העמותות
מכתב חנינה של הנשיא
(לחץ על המכתב להגדלה)