הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 

השתתפות המשטרה בשכר דירה - החזרת כספים המגיעים לשוטרים

 
מיקי ידידי שלום

הריני לפנות אליך על מנת שתיידע את כלל השוטרים הרלוונטיים בנושא השתתפות בשכר הדירה.

 

 על פי פקודת המטה הארצי (נוהל אמ"ש 07.03.03) שהייתה בתוקף עד לסוף שנת 2010 היו זכאים שוטרים מועברים להשתתפות בשכר דירה.

הפקודה השוותה את תנאי השוטרים לאלו של אנשי צבא הקבע- ולפיכך היו זכאים שוטרים להשתתפות של 100% על פי הסכומים שפורסמו ע"י הצבא.

 

דא עקא, החליטה בשנת 2000 קצינת כוח אדם מסויימת- ללא סמכות- כי עקב המצב הכלכלי של ארגון המשטרתי- יקוזז הסכום ל-50% למי שהינו בעל דירה (החלטה שאין לה כל נפקות משפטית) ומאז קוזזו הסכומים המשולמים לשוטרים במחצית.

 

לאחרונה עלה הנושא במסגרת בית הדין למשמעת בתיק מסוים בו טיפלתי (מטעמי צנעת הפרט וחיסיון עו"ד-לקוח אין טעם לחשוף את השמות המעורבים) ולאחר שבדקתי את הנושא והעברתי את הממצאים למחלקת משמעת הגיעו  גם נציגי האחרונה למסקנה כי ההנחיה לקזז בכספי ההשתתפות אינה חוקית, לא נעשתה לפי הכללים הנהוגים (פרסום,חתימה,אישור וכו...) ולפיכך הודיעו לבית הדין כי הם מוחזקים את הסעיפים שיוחסו לשוטר קבלת כספים ביתר ואף הצהירו לפרוטוקול כי השוטר (מדובר בשוטר בעל דירה מושכרת שקיבל 100% ההשתתפות) לא קיבל כספים ביתר.

 

בהמשך לאמור ועם קשר ישיר לו - בוטלה בסוף שנת 2010 הפקודה ונכנסה פקודה אחרת תחתיה אשר קובעת על פי דין כי השוטרים בעלי דירה מושכרת יהיו זכאים ל-50% השתתפות בשכר דירה.

 

יתרה מכך, בדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים, הצהיר נציג הפרקליטות בפני השופט כי מדובר "בפגם בפרסום ובחתימה של הודעת העדכון משנת 2000" וכי על המשטרה להשלים את הכספים למי שקיבל 50 אחוז בתקופה הרלוונטית.

 

ברור לי כי המשטרה לא תפנה לאיש מן השוטרים על מנת להחזיר להם כספים שמגיעים להם על פי חוק ולפיכך אני פונה אליך על מנת שתיידע את השוטרים הבאים:

 

מדובר בשוטרים אשר הגישו בקשה לשכר דירה, בין השנים 2005-2010 (נוכח ההתיישנות) שהינם בעלי דירה, ואשר נקבע לגביהם כי זכאים להשתתפות של חמישים אחוז בשכר הדירה. (מדובר בסכומים של עשרות אלפי שקלים לכל שוטר בעבור כל שנה).

 

מהיכרותי את המערכת המשטרתית סביר להניח ששוטרים אשר יפנו לקבל את ההחזר יתקלו בסירוב ואולם בדיוק לשם כך נבנתה בארץ מערכת מסודרת של בתי משפט לענייני עבודה.

 

מאחר ואינני עוסק בהגשת תביעות כספיות לבתי הדין לעבודה, הרי שאם תתאגד קבוצת שוטרים ותפנה לעורך דין אשר עוסק בתחום, אשמח להעביר אליו את החומר שברשותי כולל הפרוטוקולים הרלוונטיים מבית המשפט המחוזי בירושלים ומבית הדין למשמעת.  

 

 

בברכה:

 

עו"ד איציק כהן

 

מכתב חנינה של הנשיא
(לחץ על המכתב להגדלה)